Produktionsanlæg –  Procesanlæg  –  øvrige automationsopgaver

Udover automationsopgaver for mejerisektoren og forsyningsvirksomheder har Dansk Automation & Analyse A/S leveret automations og SCADA løsninger til rigtig mange andre brancher.
Vi har entreret med slutbrugere som totalleverandør, hvor vi har haft procesansvar og dermed ansvar for anlægsmontage og procesautomation – ligesom vi i andre tilfælde har vi fungeret som underleverandør til f.eks. maskinleverandør.

Jfr. nedenstående liste af et mindre udpluk af vore referencer ses tydeligt, at vore løsninger er meget alsidige og leverandør-/brancheuafhængige.