Dansk Automation & Analyse A/S er et registreret aktieselskab.

SE / CVR nr.  29 42 89 64
Stiftelsesdato  13.07.1990
Hjemstedsadresse   Nr. viumvej 2
  Troldhede
  6920 Videbæk

 Afdeling / Filial :
  Rugvænget 19 J
  2630 Tåstrup

Bestyrelse  Michael Bjørnskov ( formand )
 Søren Overgaard
 Tom A. Nielsen
 Niels Thye
 Jens Ole Sørensen
Direktion  Søren Overgaard
Selskabsrevisor  Stats. aut. revisionsselskab Blicher
 Herning /Aulum
 kontakt : Per Jensen
Bankforbindelse  Ringkøbing Landbobank  
 Torvet 10  
 7400 Herning