maj 2016

Aquatic Food Factory – Thise mejeri

Dansk Automation & Analyse A/S har indgået aftale med Aquatic Food Factory omkring levering af tavleanlæg, el installationer samt PLC og SCADA programmeringsopgaver i forbindelse med anlægsudvidelse ved Thise mejeri.
Aktuelle udvidelse omhandler udvidelse af procesanlæg for CIP og RO vand.

Thise mejeri har får år tilbage valgt Dansk Automation & Analyse som samarbejdspartner og leverandør af El og SRO entrepriser, SCADA systemer, tavleanlæg,  netværkssystemer og lignende