December 2013

Holbæk Forsyning der er 100 ejet af Holbæk Kommune, varetager service- og forsyningsfunktioner som håndtering af affald og spildevad, levering af vand- og varme til kommunens borgere.

Dansk Automation & Analyse har leveret komplet El og SRO for forsyningens nye renseanlæg i Tysinge, renovering af SRO anlæg for renseanlæggene i Svinninge, Gislinge og Tornved.
Vi har endvidere leveret nyt IGSS SCADA system, der på sigt vil varetage samlede  SCADA funktion for Fjernvarme, Vand og Spildevand.