juni 2016

Solvarmeanlæg til Jyderup Varmeværk

Dansk Automation & Analyse A/S har vundet licitationen og er valgt som leverandør af El- og SRO entreprisen i forbindelse med opførelse af nyt solvarmeanlæg for Jyderup Varmeværk – Fors Varme Jyderup A/S

Anlægsudvidelse omhandler etablering af et ca. 12.000m3 solcelleanlæg med tilhørende 3000m3 akkumuleringstank og vekslerbygning.