maj 2016

Energi Viborg – Karup Renseanlæg

Energi Viborg har valgt Dansk Automation & Analyse A/S som leverandør af El- og tavleentreprise i forbindelse med ombygning og modernisering af Karup Renseanlæg.
Efterfølgende er Dansk Automation & Analyse også valgt som leverandør af PLC og SRO entreprisen for samme anlægsudvidelse.

Energi Viborg Vand A/S (datterselskab under Energi Viborg) varetager spildevandsforsyningen i Viborg Kommune.
Det samlede produktionsapparat består af ca. 1.900 km. forsyningsledninger, 240 pumpestationer, 230 åbne bassiner og 22 renseanlæg.
Et af disse renseanlæg er Karup Renseanlæg, der er blandt de største renseanlæg i kommunen – anlægget har en kapacitet på 15.000 p.e. (personækvivalenter)