December 2016

Kerteminde Forsyning – Råvandsboringer

Til Kerteminde Forsyning skal vi levere tavleanlæg for vandtårn og samtlige råvands boringer til vandforsyningen.
Tavleanlæggene leveres med frekvensregulatorer og PLC med kommunikation til overordnede vandværksstyring og SCADA system via radiokommunikation.
I forbindelse med skift af PLC fabrikat udvikles nye programmer for såvel styring som kommunikation.