Juli 2016

NFS – Nyborg Forsyning og Service A/S

NFS – Nyborg Forsyning og Service A/S er Nyborg Kommunes forsyningsselskab.
Nyborg Forsyning & Service A/S leverer forsyningstjenester i Nyborg Kommune via 4 datterselskaber inden for områderne vand, fjernvarme, renovation og spildevand.

Nyborg Forsyning & Service A/S beskæftiger 57 medarbejdere, der servicerer ca. 19.000 kunder.

Dansk Automation & Analyse A/S har i gennem mange år leveret tavleanlæg, PLC og SCADA systemer til NFS.
Seneste ordre er opgave med udskiftning af PLC systemer og konvertering af programmer fra Siemens til AB PLC systemer for rensningsanlæggene ved Ørbæk og Kløverhage.