April 2014

Lolland Forsyning – der er 100% ejet af Lolland Kommune – har som mission, at levere ydelser til kunder / forbrugere med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet.

Lolland Forsynings aktiviteter er opdelt på fire forsyningsområder :
* Vandforsyning
* Spildevand
* Fjernvarme
* Elforsyning

Dansk Automation & Analyse A/S har gennem en længere årrække leveret tavleanlæg, styresystemer samt SCADA systemer – ikke mindst i forbindelse med Kommunesammenlægning.
Senest har vi modtaget ordre på SRO og tavleanlæg i forbindelse med udvidelse og renovering af Rødbyhavn Renseanlæg