Oktober 2015

Svovlbrinte – overvågning og styring

Rørledningernes levetid forkortes markant
Metal- og betonkorrosion vil forekomme, når svovlbrinten er afgivet til atmosfæren på fugtige overflader.
Korrosionen kan reducere betonrørs levetid fra de forventede 50-100 år til måske 5-10 år.

Lugtgener / helbredstruende
Lammelse af lugtesansen, ved værdier, der overstiger 150-300 ppm.
Dermed ikke muligt ved hjælp af lugtesansen at afgøre om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte.

HSE udfordringer
Den hygiejniske grænseværdi for svovlbrinte ligger på 10 ppm (Arbejdstilsynet)

Omkostningstung neutralisering
Jern(II)klorid, FIN12 (Jern(III)sulfatnitrat opløsning), der gør at spildevandet forblive aerobt under transporten
Offerledninge (Udluftning)


>>Download pdf