September 2016

Solvarmeanlæg til Havdrup – Solrød Fjernvarme

Fra Aalborg CSP har vi modtaget ordre på levering af tavleanlæg, PLC og SCADA system for nyt solvarmeanlæg til Havdrup Varmeværk – Solrød Fjernvarmeværk.

Solvarmeanlægget er et 1,9 MWt solvarmeanlæg bestående af 2.560 m3 flade termiske solfangere, tilsluttet en 1.250 m3 stor akkumuleringstank.
Anlægget har en forventet årlig produktion på 1.226MWh