Juli 2017

Thise mejeri – Biobrændsel dampproduktion

Dansk Automation & Analyse A/S har modtaget ordre på komplet el- og SRO entreprise for nyt biobrændselsbaseret kedelanlæg for Thise mejeri
Anlægget præfabrikeres eksternt og opbygges i containerunits, således at byggeperiode ved slutkunde reduceres til få uger.
Styring- og regulering af anlæg udføres i Siemens S7 PLC system og som SCADA anvendes IGSS