Februar 2013

Tønder Forsyning leverer ydelser indenfor drikkevand, spildevand og affald i Tønder Kommune.

Tønder Forsyning har indgået 4-årig rammeaftale med Dansk Automation & Analyse A/S omkring levering og servicering af PLC og SCADA systemer indenfor forsyningens tekniske anlæg.
PLC systemer leveres i fabr. Siemens og SCADA system i fabrikat iFix


>>Download pdf