December 2016

Doseringsunit til Tulip

Dansk Automation & Analyse har fået ordre på levering af SRO anlæg for doseringsunit med Tulip som slutkunde.
Leverancen indeholder komplet SRO med tavleanlæg, el montage, programmering af PLC og HMI, kommunikation med overordnede SCADA system, test opstart og indkøring af anlæg.