Oktober 2016

Videbæk Energiforsyning

Videbæk Energiforsyning modtager overskudsvarme fra biogasmotorer installeret ved Arla Foods Arinco i Videbæk

Dansk Automation & Analyse A/S har leveret tavleanlæg (højspænding- og lavspænding), el installationer, PLC og SCADA programmeringer i.f.m. etablering af nyt anlæg med biogasmotorer for Arla Foods.
Her efterfølgende har vi modtaget ordre på PLC og IGSS programmeringer i forbindelse med styring af overskudsvarme fra biogasmotorer – via akkumuleringstank og varmevekslere – til Videbæk Energiforsynings forbrugere på fjernvarmenettet.