CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring)

Et CTS anlæg er den betegnelse, som der anvendes for de systemer, der benytters til at styre, overvåge og regulere. Det kan for eksempel være et ventilationsanlæg, varmeanlæg, køleanlæg eller brugsvandsanlæg. CTS er en forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring. Hos Dansk Automation og Analyse A/S tilbyder vi det produkt. Et CTS anlæg kan være stærkt medvirkende til energibesparelse hos den enkelte, og derfor kan det over tid betale sig at investere i sådan et anlæg.

Den fulde funktion af et CTS anlæg er, at aktiviteten der er i mange rum og flere forskellige anlæg i forskellige bygninger, hele tiden kan kontrolleres, og overvåges fra det samme sted. Der er som regel store energibesparelser at hente ved automatik med CTS. Anlægget er i tilgift et kontinuerligt værktøj til fejlfinding med hjælp fra tilknyttede analysesystemer. Du har også hele tiden mulighed for løbende at registrere ressourceforbruget. Derfor er der flere muligheder ved et CTS anlæg, især hvis man gerne vil have store besparelser på energien.

CTS anlæg implementering

Når man skal opstille et CTS anlæg, er det en omfattende øvelse. Det kræver en nøje planlægning at tilpasse anlægge således, at man får den maksimale effekt ud af det. En af fordelene ved anlægget er, at man fra et sted kan styre, regulere og overvåge (SRO) processer, der sker i andre rum og i de maskiner, der er operative. En overvågning af processerne foregår oftest fra en computer eller en tablet.

Tidens udvikling har ført til, at regulatorer/transmittere nu er udstyret med mikroprocessorer. Det gør derfor, at der næsten ikke er nogle grænser for, hvad man har mulighed for at programmere som automatik i CTS anlægget.

Mange muligheder

Et CTS anlæg giver dig mange muligheder for at programmere det, som du gerne vil have anlægget til at udføre for dig. Det gør også, at der kan indbygges logiske beslutninger i dit anlæg. Du kan få anlægget til at være, som du gerne vil have det. Du kan udforme styrestrategier, der er mere komplekse og detaljerede, end de er med traditionel elektronik. Derfor er begrænsningerne ikke i elektronikken men i stedet i anvendelsen af det.

Hvis du gerne vil høre, hvad dine muligheder med et CTS anlæg til din virksomhed, så kontakt os for at få mere information på telefon 97 19 45 00. Sammen kan vi tage en snak om, hvilke ønsker du har til din virksomhed, og hvad dine muligheder er for, at vi kan opfylde dem.