MES systemer

Få stor produktivitets gevinst gennem et MES system.

Mange Danske virksomheder kan fra deres automatiserede produktionslinjer, opnå væsentlig bedre produktivitet. Det kræver at oplysninger systematisk opsamles gennem MES systemet.

Manufacturing Execution Systemer (MES) hjælper din virksomhed med styring og overvågning af den i gang værende produktion. MES systemer holder styr på alle fremstillingsoplysninger i realtid, modtager regelmæssigt data fra robotter, maskindele skærme og medarbejdere.

Manufacturing Execution Systemer, blev oprindeligt udarbejdet som selvstændige systemer, men i dagens Danmark bliver de i stigende grad integreret med Enterprise Resource Planning (ERP) løsninger. Målet med et MES system er at forbedre produktiviteten og reducere den samlede tid det tager at producere en ordre. Ved at integrere et MES system med ERP software, kan fabrikken være proaktiv om at sikre levering af kvalitetsprodukter på en rettidig og omkostningseffektiv måde.

MES systemer og OEE

En relativ dårlig udnyttelse af produktionsapparatet kan resultere i en OEE (Overall Equipment Efficiency) nede omkring 60-65 %. Med MES kan man handle ud fra valide data f.eks. omkring hvor produktionen halter, og træffe beslutning om handling herfra.

MES er rentabelt, og kan med fordel bruges af virksomheder fra ca. 100 medarbejdere og op, men det vil altid komme an på en individuel vurdering af produktionen.

MES giver store effektivitetsforbedringer idet det er muligt at skemalægge produktionen til det mest rationelle forløb.

Kontakt Dansk Automation & Analyse A/S for mere information.