SRO anlæg – Styring, Regulering, Overvågning

SRO (Styring Regulering Overvågning). Et samlet system der styrer, og overvåger det automatiske anlæg.

Betegnelsen dækker over software der overvåger, styrer og regulerer procesanlæg af alle typer.

Mange typer af forskellige enheder kan være tilknyttet et SRO anlæg. De mest almindelige komponenter er: PLC (en eller flere) som styrer processen, og et SCADA system.

PLC’en har her typisk ingen selvstændig brugergrænseflade, og SCADA systemet er det operationelle interface der styrer denne. En (eller flere) SCADA’er samler informationer fra PLC’erne, og det er hermed muligt at foretage dataopsamling, visualisere data fra processen og lave rapportering.

Når du indgår en aftale om levering af et SRO anlæg fra Dansk Automation & Analyse tager vi hånd om hele processen.

Allerede i tilbudsfase og vurdering af løsningsmodeller lægger vi vægt på følgende områder:

 • Driftsikkerhed
 • Effektiv kommunikation
 • Databehandling
 • Integration til 3.parts software
 • Effektiv projektering
 • Skalerbarhed
 • Fremtidige udvidelser
 • Teknologi
 • Lokalt system

 

DAA prioriter drift sikkerheden under ovenstående arbejder, således at generene ved om koblingen på de respektive værker begrænses til et minimum.

Herefter udarbejdes en aktivitetsplanlægning – typisk som følgende:

– Kravfase             20 % (hvad skal der laves – ikke hvordan)
– Programdesign    10 % (fastlæggelse af programstruktur, grænseflader m.v.)
– Procesdesign       15 % (proces opdeles i et antal overskuelige moduler)
– Moduldesign        10 % (udarbejdelse af standarder for anlægskomponenter)
– Kodning              15 % (programmering af PLC, SCADA m.v.)
– Modultest            15 % (test og simulering af system)
– Integration          10 % (opstart og indkøring af anlæg)

 

Designspecifikation
Designspecifikationen er et dynamisk værktøj som udarbejdes i projektstarten og sikrer at bygherren får det som er aftalt ved projektet start. Designspecifikationen er en drejebog for det samlede projekt, og er efter projektet færdiggørelse bygherrens ejendom og beskriver følgende:

 1. Introduktion
 2. Generelle Funktionskrav
 3. Versionsstyring
 4. Systemkonfiguration          
 5. Hardwarekonfiguration PC                    
 6. Hardwarekonfiguration PLC                  
 7. Softwarekonfiguration Operativ system
 8. Softwarekonfiguration SCADA
 9. SCADA
 10. Brugerflade
 11. Skærmbillede layout
 12. Objekter og farver
 13. Alarmvisning og – håndtering
 14. Alarmanalyser/Messenger/SMS  
 15. Trend og kurvevisning
 16. Hændelsesvisning og -håndtering
 17. Håndtering af operatør noter
 18. Multimedie design
 19. Vedligeholdssystem ODBC /IDUS (Bygherre)
 20. DATA
 21. Dataopsamling
 22. Dataindsamling (Proficy Historian)
 23. Datavalidering
 24. Dataexport og import
 25. Backup af data
 26. Rapport design (bygherre)
 27. Rapport SQL server
 28. System muligheder
 29. Betjeningsret til anlægsområder (adgangsniveauer)
 30. Fjernopkobling
 31. Systemtidssynkronisering
 32. Prognoser og beregninger
 33. Styringskurver(styringsstrategi)
 34. Fejlsituationer
 35. Værktøjer til hjælp ved fejlanalyse
 36. PLC Layout